Senioren training maandag


Groep 1: 19.30 t/m 20.30 uur olv Bér Elie en Peter La haye  (Jeugdige volwassenen)
Groep 2: 20.30 t/m 21.30 uur olv Harrie Wassen   ( Senioren )

Persluchttraining: (training vindt in het diepe gedeelte plaats )

Groep 1: 1e maandag van de maand
Groep 2: 2e maandag van de maand

Hierbij mag gebruik gemaakt worden  van de  aanwezige 10L / 7L flessen clubflessen tenzij dit nadrukkelijk anders wordt doorgegeven.

De 3e of 4e maandag van de maand is gereserveerd voor speciale persluchtactiviteiten. Aparte trainingen (calamiteitentrainingen, opleidingstrainingen, intro-duiken e.d.) worden minimaal een week vooraf aan de betreffende trainer gemeld zodat afspraken gemaakt kunnen worden over de badindeling en materiaal gebruik.

Leden:

Leden dienen tijdig aanwezig zijn op de training. Leden die eerder willen stoppen met de training moeten dit kenbaar maken bij de trainer.
Er mag niet op eigen initiatief door leden zelfstandig getraind worden, tenzij in overleg met de trainer.

Richtlijnen en aanbevelingen:

 • Toegang tot het zwembad vanaf 19.15 uur op vertoon van het leden pasje.
  • Het gebruik van de omkleedruimten is volledige voor eigen risico, er is geen toezicht op spullen die achterblijven in deze ruimten.
  • Laat geen waardevolle spullen achter maar neem ze mee, of berg ze op in een van de afsluitbare garderobekastjes. (kosten € 0,30)
  • Kleed ruimte 1 is voor de jongens / heren.
  • Kleed ruimte 2 is voor de meisjes / dames.

Het is niet toegestaan:

 • Om ruimtes in het zwembad D'r Pool te betreden, anders dan de kleedlokalen, wc, materiaal en verenigingsruimte.
  • Rennen in de zwemzaal en op de terrassen.
  • Oordopjes te dragen.
  • Chloorbrilletjes te dragen, behalve als er een bewijs is van huis arts of specialist.
  • Lopen met zwemvliezen aan, behalve op instructie van de trainer / instructeur en dan altijd achteruit/zijwaarts lopen.
  • Om rond te lopen in de zwemzaal, als je niet deel neemt aan de training. Anders dan op het terras.

 Gebruik materialen:

Materialen van de vereniging mogen tijdens de training alleen gebruik worden met instemming van de trainer. Deze materialen na gebruik op de daarvoor bestemde plaats op te ruimen, is natuurlijjk van zelf sprekend. Defecten aan materialen melden aan Manfred Schins of noteren op het whitebord (met juiste stift) met vermelding van je naam.
© 2019 De Poolduikers | Website door Parkstad Websites | Privacy Policy