De 3* opleiding (Opleidend tot een 3* duiker c.q. divemaster)

De 3* opleiding als vervolgopleiding van de NOB op het 2* duikbrevet is een opleiding waarin de cursist verdieping gaat aanbrengen t.a.v. zijn eerdere duikervaring. Daarnaast heeft de 3* duiker een aantal functies die hij kan bekleden zoals adviseur met betrekking tot duikmaterialen; ondersteuning tijdens de opleidingen; organiseren en coördineren van duikevenementen. In deze opleiding wordt hij/zij daarop voorbereid.

Om de 3* opleiding succesvol te doorlopen is het van belang dat niet meteen na het behalen van het 2* brevet begonnen wordt met deze opleiding. Daarom wordt het ingangsniveau verruimd (dus niet alleen in het bezit van een 2* brevet) met enige duikervaring na het behalen van het 2* brevet. Dit ter beoordeling van de instructeursgroep.

Om te starten met de 3* opleiding dient de cursist:

 • lid zijn van de vereniging (en dus van de NOB)
 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • 2* duikbrevet
 • duikervaring (ter beoordeling)

Daar de opleiding verdiepend is en meer de aandacht richt op advisering, organisatie en coördinatie moet rekening worden gehouden met een opleidingstraject van circa 2 maanden. Hierin worden theorielessen en toetsen, binnenwatertrainingen en buitenwaterduiken gepland. In onderstaand overzicht wordt specifiek het opleidingsplan binnen de OWSV De Poolduikers toegelicht.

Theorie

Binnenwatertraining

Buitenwaterduiken

Materialenkennis

   

Advisering duikuitrusting

   

Assistentie tijdens opleidingen

Instructievaardigheden 1

Begeleiding tijdens opleiding 1

 

Instructievaardigheden 2

Begeleiding tijdens opleiding 2

Organiseren en coördinatie duikevenement

 

Organiseren en coördineren duik 1

Toets assisteren tijdens opleidingen en organisatie c.q. coördinatie van duikevenementen

 

Organiseren en coördineren duik 2

Decompressie 1

   

Decompressie 2

Luchtverbruik en decoboei

Decompressieduik 1

Decompressie 3

 

Decompressieduik 2

Toets decompressie

   

Een specifieke toelichting op bovenstand schema volgt hieronder:

Gestart wordt met het verdiepen in materiaalkennis (het is een vervolg op wat er eerder in de opleidingen over materialen is verteld) daar een 3* duiker voldoende kennis dient te beschikken om lager gebrevetteerden te adviseren over de aanschaf van de diverse uitrustingsstukken en de daarbij aanwezige mogelijkheden (hoofdstuk 1 en 4). Zowel theoretische verdieping alsook een rollenspel waarbij de cursist de adviseur is, horen bij dit onderdeel

De 3*-duiker kan de instructeur assisteren bij het opleiden van duikers. Hoe doe je dat? En waar moet je rekening mee houden? Dit zijn vragen die in hoofdstuk 2 aan de orde komen. Als 3* duiker wordt van je verwacht dat je duiken op een verantwoorde wijze kunt organiseren en coördineren (duikleider) binnen de vereniging en wellicht ook daarbuiten. Naast de theorie wordt van de cursist verwacht dat hij/zij bij 2 opleidingsduiken een instructeur ondersteunt en 2 duiken onder supervisie van een instructeur organiseert en coördineert.  Indien er meerder cursisten de 3* opleiding volgen, worden er afspraken gemaakt om evt. ook in teamverband duiken te organiseren.

Tenslotte is er het omvangrijke hoofdstuk 3 over de laatste inzichten in de decompressietheorie.

Er wordt uitgelegd wat de huidige stand van zaken is in de decompressietheorie, welke theorieën er zijn en met name wat die theorieën betekenen voor de manier waarop de cursist duikt. Weet de cursist met welk decompressiealgoritme zijn duikcomputer rekent? En weet hij eigenlijk wel precies hoe zijn computer werkt? Welke factoren hebben invloed op het ontstaan van decompressieziekte en hoe kan de cursist dat vertalen naar ‘zo veilig mogelijk duiken’? De cursist krijgt kennis aangereikt, maar wordt niet verplicht een decompressieduik te maken: daarvoor is de specialisatie Decompressieduiken bedoeld. In de 2 diepe duiken wordt geoefend met het berekenen en uitvoeren van een Pyle-stop. Als voorbereiding hierop wordt in het binnenwater geoefend met het berekenen van het eigen luchtverbruik en de decompressieboei.

Indien er meer instructiemomenten nodig zijn om de vereiste kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen, worden deze in overleg met de cursistengroep afgesproken. Er is geen specifiek moment waarop de opleiding in enig kalenderjaar wordt gegeven. Het tijdstip zal worden bepaald door de instructeursgroep.

De cursuskosten bedragen € 250,-- (2007)(er wordt een kortingsregeling gehanteerd die gebaseerd is op duur van het verenigingslidmaatschap). Dit bedrag is inclusief:

 • opleidingspakket NOB (3* boek + brevetregistratiekaart)
 • theorielessen
 • theorietoetsen
 • aanvullend theoretisch materiaal (indien noodzakelijk)
 • begeleiding binnenwaterlessen
 • begeleiding buitenwaterduiken
 • evt. in bruikleen duikfles
 • evt. in bruikleen octopusset (console en ademautomaat)
 • evt. in bruikleen decompressieboei

Dit bedrag is exclusief:

 • reiskosten
 • entreegelden duiklocaties
 • aanschaf op lenen overige uitrustingsstukken dan hierboven genoemd
 • servicekosten bruikleen octopusset (circa € 60,--)

In een opleidingscontract worden bovenstaande afspraken tussen cursist en vereniging formeel vastgelegd. Tenslotte: om als 3*-duiker gebrevetteerd te worden moet de cursist in totaal 60 duiken in het logboek hebben staan. De duiken uit de 1 2 en 3* opleidingen tellen hiervoor mee. Op de site van de NOB kan worden bekeken welke vervolgopleidingen (brevet c.q. specialisatie) mogelijk zijn.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de opleidingscoördinator van de vereniging

Informatie opleiding 1* duikbrevet

lnformatie opleiding 1*-duikbrevet ( Open Water Diver )

Sportduiken kent enkele risico's die geminimaliseerd worden door je aan de theorie uit het lesboek en de aanbevelingen van je instructeur te houden. Als cursist van een duikopleiding heb je zelf de verantwoordelijkheid om je instructeur op de hoogte te stellen als je jezelf voorafgaand aan of gedurende de waterlessen niet comfortabel en/of veilig voelt en/of ziek bent of bent geweest. Je instructeur zal er alles aan doenje veiligheid tijdens je opleiding te waarborgen.

 

Als je lid bent van de vereniging en tenminste 14 jaar oud bent, mag je met de 1* duikopleiding starten.
Je wordt opgeleid om met zelfvertrouwen en plezier nultijd duiken te maken.
In niet-stromend water en nooit onder een fysiek plafond. (wrak, grot)
Tot maximaal 20 meter diepte, met een buddy die tenminste 1* duiker is.
onder omstandigheden die gelijk zijn aa[of lichter dan) de omstandigheden  waaronder je, je opleidingsduiken hebt gedaan.
 
De opleiding tot 1* duikers zal bestaan uit
Info avond
Theorie opleiding: 7 lessen van 1½ uur  
Zwembad opleiding: 6 instructie-lessen van 1½ uur
Buitenwater opleiding: 7 duiken
Je instructeur zal meer tijd in je opleiding investeren als dit nodig mocht zijn.
 
Duikervaringen:
Voor dat je instructeur het 1*-brevet voor je kan aanvragen, moet je ten minste 7 ervaringsduiken hebben gemaakt.                                                                                 
De duiken die je in het kader van je opleiding hebt gemaakt tellen hierbij mee.
De kosten voor de opleiding zijn: ± € 300,00 incl. theorieboek en ondersteuning via media. Gebruik van duikfles + ademautomaat; Trimvest en indien voorradig: duikpak.           
ecl. Lucht, entreegeld duiklocatie, reiskosten en overige duikuitrustingstukken. 

Met je 1*-brevet kun je verder met de 2*-duikopleiding. Bovendien kun je kiezen uit verschillende specialisaties. Als vervolg opleiding 

- Digitale onderwaterfotografie;              - Droogpakduiken;                   - Nitrox Basis;
- Onderwaterbiologie;                            - Onderwateroriéntatie;           - Volgelaatsmasker;

Informatie Opleiding 2* duikbrevet

Je mag met de 2* duikopleiding starten als je lid bent van de vereniging,

Beschikt over het 1*—duikbrevet (of gelijkwaardig) en als je ten minste 15jaar oud bent.
Je wordt opgeleid om met zelfvertrouwen en plezier nultijd duiken te maken
Nooit onder een fysiek plafond (wrak, grot)
Met een buddy die ten minste 1*-duiker is
onder omstandigheden die gelijk zijn aan (of lichter dan) de omstandigheden waaronder je je opleidingsduiken hebt gedaan.

 

Nadat je de deelspecialisatie Getijdenwater hebt behaald, ben je
vaardig in het maken van getijdenwaterduiken (let op: het gaat om getijdenwater dat vanaf de kant, dus zonder boot te bereiken is).
Nadat je de deelspecialisatie Nachtduiken hebt behaald, ben je vaardig in het maken van nachtduiken.
Je wordt opgeleid om adequaat op te treden bij een probleem onder water vanaf een diepte tussen 10 en 20 meter: je kunt alarm (laten) slaan en je kunt na een zoek- en reddingsactie een duiker reanimeren en / of zuurstof toedienen.

De opleiding voor het 2* duikbrevet zal bestaan uit: 

 • · 6 “droge” contactmomenten
 • · 3 Binnenwaterduiken
 • · 1 Basic Life support
 • · Minimaal 12 Duiken

Diep duiken: jij kiest

Voor de ene duiker is diepte een uitdaging waarop hij amper kan wachten, terwijl het voor de ander een extra aspect is dat hem niet trekt. In de 2*-opleiding kun jij zelf kiezen wat bij je past:

 • als je graag de diepte (20-30m) in wilt, doe je de on-topspecialisatie Diep Duiken. Dat betekent dat je een aantal vaardigheden oefent en laat zien op een diepte tussen 20 en 30 meter. Wil je gaan wrakduiken of de 3*-opleiding doen, dan moet je deze on-topspecialisatie gedaan hebben;
 • als jij 20 meter (voorlopig) diep genoeg vindt, doe je alleen de reguliere deelspecialisaties (GTW en NAD) en voer je de vaardigheden uit op een diepte tussen 10 en 20 meter. Verander je later van gedachten, dan kun je bij je instructeur alsnog de on-topspecialisatie doen.

Nadat je de on—topspecialisatie Diep duiken (deze is facultatief!) hebt behaald, ben je vaardig in het maken van duiken tot 30 meter.

Cursusgeld: € 400,-- inclusief (min evt. korting)

Alle lessen; Evt. extra lessen; Uitleen persluchtapparatuur; Begeleiding instructeur; Opleidingspakket 2* - boek €24,50

brevetkaart €27,50; Deelcertificaat nachtduiken: € 65; boek €24,50; Vrijstellingen: in bezit module Redden: minus € 75,--

Aangepaste planning

Voor de aanvraag van het 2* duikbrevet moet de cursist in totaal minimaal 20 duiken hebben gemaakt. De duiken uit zijn vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die hij maakt in het kader van de opleiding.

Met je 2*-brevet kun je hiermee verder

Met je 2* duikbrevet op zak kun je natuurlijk verder met de 3* duik-opleiding. Bovendien kun je kiezen uit verschillende specialisaties. In het overzicht zie je welke.

Digitale onderwaterfotografie               Digitale  OW-fotografie Gevorderd      Droogpakduiken               DriftduikenNitrox Basis           

ijsduik                                                   Onderwaterarcheologie                       Onderwater biologie Wereldwijd        

Onderwaterbiologie                             Wrakduiken                                          Onderwateroriéntatie                           

Zoeken en bergen                                Volgelaatsmasker

© 2019 De Poolduikers | Website door Parkstad Websites | Privacy Policy